Clean Air Nederland is een vereniging met statuten, leden en een bestuur. Voorzitter en contactpersoon van de vereniging is T. Voeten. De vereniging is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer: 40215431.

Clean Air Nederland is een landelijke organisatie. Overleg, vergaderingen en (voorbereidende) activiteiten vinden veelal online plaats. In de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) vindt besluitvorming en verantwoording van het beleid plaats. Naast bestuur zijn er redacties voor het periodieke ledenblad Opgelucht en de website, een persvoorlichter, projectleiders voor diverse dossiers en een groep actieve leden die zich regelmatig inzet voor campagnes. Communicatie naar leden en achterban loopt via het ledenblad Opgelucht, de website, brieven/mailings, WhatsApp-groepen en sociale media.

De activiteiten van Clean Air Nederland worden voor zover mogelijk uitgevoerd door onbetaalde vrijwilligers, veelal leden die werken vanuit persoonlijke of maatschappelijke betrokkenheid. Niemand binnen de vereniging en bestuur ontvangt salaris of een vergoeding voor werkzaamheden, enkel (noodzakelijk) gemaakte kosten worden terugbetaald (reis- en vergaderkosten, kantoorartikelen). Deze werkwijze hanteren we al vanaf de oprichting in 1974.

Iedereen kan lid worden van onze vereniging. Wilt u actief meedenken, meepraten en meedoen, dan bent u van harte welkom. Voor specifieke onderwerpen als 'Rookvrij openbaar vervoer', 'Rookoverlast buren' of 'Rookvrije ziekenhuizen' kunt u zich aansluiten bij bestaande werkgroepen of een nieuwe werkgroep oprichten. Wilt u meehelpen op een specifiek gebied als teksten, website, foto's, sociale media, dan bent u ook van harte welkom.

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
        
Word lid