Rookvrij-logo
   Postbus 118
   2300 AC Leiden        
   010-32 000 23
   06-300 822 64

Veelgestelde vragen

 1. Doel
 2. Naam
 3. Werkgebied
 4. Vrijheid
 5. Betutteling
 6. Slachtoffers
 7. Alles is slecht
 8. ...

1. Doel

Clean Air Nederland zet zich in voor de Rookvrije Generatie, wij wensen kinderen een gezonde jeugd zonder verslavingen. Dat betekent uiteindelijk ook een rookvrije samenleving zonder nicotineverslavingen en zonder alle maatschappelijke gevolgen.
∧Top

2. Naam

De naam "Clean Air" stamt uit de jaren 60/70 van de vorige eeuw. In die periode was rook- en stankoverlast door tabaksrook de meest voorkomende klacht. 
Ons doel is gelijk gebleven evenals onze naam. We streven naar een rookvrije samenleving zonder nicotineverslavingen waarin niemand (over)lijdt aan de gevolgen van roken of er door gehinderd wordt. Wij willen kinderen en jongeren beschermen zodat ze niet gaan roken en ook verslaafd raken.

Nu 50 jaar later is luchtvervuiling ook een serieuze en relevante maatschappelijke discussie geworden. Gelukkig hebben organisaties als Milieu Centaal, Natuur en Milieu, Milieudefensie en LongFonds ruime kennis en ervaring op dit gebied. Als u meer wilt weten kunt u het beste met deze organisaties contact opnemen.
Luchtvervuiling valt buiten de doelstelling en ervaringsgebied van Clean Air Nederland, ook hebben wij als vrijwilligersorganisatie hier geen capaciteit en expertise voor. De letterlijke vertaling van onze naam clean air (schone lucht) moet in historisch perspectief gezien worden anders geeft het misverstanden.

weten we dat tabak naast rook- en stankoverlast ook een maatschappelijke ramp is met 2,5 miljoen nicotineverslaafden en 20.000 tabaksdoden per jaar. Er sterven meer mensen door tabak dan door drugs, alcohol, verkeer, misdaad en terrorisme bij elkaar.
∧Top

3. Werkgebied

Clean Air Nederland houdt zich vanaf onze oprichting in 1974 enkel bezig met nicotineverslaving, roken en alle maatschappelijke gevolgen. Wij hebben geen ervaring met en kennis over luchtvervuiling, milieuvervuiling en andere vormen van maatschappelijke schade en overlast

Voor overlast door houtkachels, openhaard, barbecue, vuurkorven en houtstook kunt u contact opnemen met:
HoutrookVrij, • LuchtFonds en • Houtrook Overlast

Voor algemene informatie over luchtvervuiling kunt u contact opnemen met:
Milieu Centaal, • Natuur en Milieu, • Milieudefensie en • LongFonds

Algemene informatie en artikelen over houtrook:

 1. Milieu Centraal, overlast van hout stoken
 2. GGD gezonde leefomgeving: Houtrook
 3. RIVM: Toolkit houtrook en gezondheid
 4. GGD Eindrapport Overlast door houtrook
 5. LongFonds: GGD waarschuwt voor ongezonde rook uit houtkachels
 6. Kassa: Sneller strengere regels aan houtkachels
 7. GGD wil regels voor houtkachels
 8. Video: GGD waarschuwt voor schadelijke rook uit houtkachels
 9. Video: Gemeente Rheden, gezondheidsrisico's houtstook

∧Top

4. Roken is geen vrije keuze, geen vrijheid maar een verslaving

Niemand kiest bewust voor longkanker, voor een dodelijke verslaving en een vroegtijdig eerloos einde. Niemand wil een gestresst en ziekelijk leven, dagelijks afhankelijk van nicotine. Niemand wil een zwakkeling en junk zijn, stinken en er slecht uit zien, als paria behandeld worden. Roken kun je een 'eigen keuze' noemen maar het is zeker geen 'vrije keuze' en daarom ook zeker geen vrijheid, eerder het tegenovergestelde.
∧Top

5. Betutteling

Vrijheid, welzijn en gezondheid zijn belangrijke waarden in het leven. Wij wensen niemand een giftige en dodelijke (nicotine)verslaving en vinden dat kinderen in alle vrijheid en gezondheid moeten kunnen opgroeien. In een sociale samenleving beschermen en zorgen we voor zieken, zwakkeren en verslaafden. Verslaving is een ziekte, verslaafden zijn zieken die geholpen moeten worden. Deze groep laten wij niet stikken (letterlijk en figuurlijk), zij verdienen onze hulp en steun naar een vrij en gezond leven. Wie deze hulp "betutteling" noemt geeft een verkeerde voorstelling van zaken en 
∧Top

6. Rokers criminaliseren en verketteren?

Ons doel is een rookvrije samenleving waarin niemand (over)lijd aan de gevolgen van roken, en waarin kinderen in gezondheid en vrijheid zonder (nicotine)verslaving kunnen opgroeien.
Het is voor ons niet acceptabel dat er jaarlijks 20.000 rokers aan hun verslaving sterven, dat er meer dan 2,5 miljoen Nederlanders verslaafd zijn aan nicotine. Het is voor ons niet acceptabel dat er iedere week meer dan vijfhonderd kinderen beginnen met roken en verslaafd raken, een groot deel daarvan zal er vroegtijdig door sterven.
Daarom is het nodig dat we de misleidende rookcultuur afbreken. Roken is geen stoere vrijheid maar een dodelijke verslaving, roken moet gedenormaliseerd worden. Dat u als roker zich daardoor verketterd voelt is natuurlijk niet ons primaire doel, maar wij hopen dat kinderen hetzelfde voelen en daardoor nooit gaan roken.
∧Top

7. Alles is slecht, alcohol suiker vet verkeer, je gaat overal dood door

Natuurlijk zijn er veel zaken slecht. En op al die gebieden kun je een discussie voeren in hoeverre de overheid moet ingrijpen om de vrijheid, welzijn en gezondheid van burgers te beschermen. Dat staat echter geheel los van het feit dat roken een maatschappelijke ramp is met 20.000 tabaksdoden per jaar, 2.5 miljoen nicotineverslaafden, onvoorstelbaar veel persoonlijk leed en (tientallen) miljarden euro's maatschappelijke kosten. Alle andere onderwerpen maken dit niet meer of minder erg, het heeft dan ook geen zin dit te vergelijken.
∧Top

8. Omzet horeca

CBS omzet horeca

∧∧∧

Clean Air NederlandPostbus 118
2300 AC Leiden
010-32 000 23
06-300 822 64
Voor een Rookvrij Nederland !!
Doe mee en word lid (20€/jaar), ontvang "Opgelucht". IBAN: NL17 INGB 0000 2620 99
rookvrije generatie logo 1