Rotterdam - Clean Air Nederland opent vandaag een meldpunt voor horecawerknemers die gezondheidsschade ondervinden van roken op hun werkplek, op de internetsite www.cleanairnederland.nl . Dit naar aanleiding van het besluit van de Tweede Kamer, dinsdagavond laat, om het Burgerinitiatief voor rookvrije horeca naar de prullenmand te verwijzen.

"We zijn het geloof in de wilskracht van de Tweede Kamer om daadkrachtige maatregelen te treffen na deze beslissing helemaal kwijt" aldus Willem van den Oetelaar, voorzitter van Clean Air Nederland; "Daarom zullen we nu het recht op een rookvrije werkplek voor de 500.000 horecawerknemers bij de rechter gaan toetsen".

Horecawerknemers die hinder of gezondheidsschade oplopen als gevolg van het roken op hun werkplek kunnen op dit meldpunt hun klachten kwijt. Clean Air Nederland zal alle meldingen inventariseren, en daarover dit najaar rapporteren aan de Tweede Kamer. Clean Air Nederland gaat expliciet op zoek naar een horecawerknemer die via de rechter het recht op een rookvrije werkplek bij zijn/haar werkgever wil afdwingen.

Clean Air Nederland werkt hiervoor samen met een bekend advocatenkantoor; bestaande jurisprudentie geeft aan dat de kans op het winnen van een dergelijke rechtszaak bijna 100% is. Ook zal de mogelijkheid om de werkgever aansprakelijk te stellen voor de geleden gezondheidsschade bij de rechter getoetst worden. In de Nederlandse wetgeving staat dat elke werkgever de plicht heeft om haar werknemers te beschermen tegen de invloed van schadelijke stoffen op het werk. Tabaksrook is een bewezen kankerverwekkende stof, klasse 1 (dus geen veilige ondergrens).

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
        
Word lid