Hoewel de Britse politiek een van de voorlopers is als het gaat om maatregelen die het roken moeten beperken - standaard pakjes en afschrikwekkende afbeeldingen zijn al ingevoerd - blijkt de industrie hier vrij gemakkelijk toch de afzetmarkt te kunnen behouden.

Uit onderzoek van twee universiteiten, Bath en de King's College in Londen, blijkt dat het roken weliswaar afneemt (zoals beoogd) maar dat roker switchen naar vooral goedkopere tabak.

In Engeland blijkt er geen door de overheid vastgesteld minimum-prijsniveau voor tabak te bestaan. Ook is er geen regelgeving over het aantal stuks per pakje. Tabaksfabrikanten bieden daarom goedkopere merken en minder sigaretten per pakje aan en houden de prijs kunstmatig laag. Ook shag is tegenwoordig populairder.

In Nederland is dit niet mogelijk omdat de Tabaks- en Rookwarenwet zo is dichtgetimmerd dat er een vast prijsniveau voor tabak is vastgesteld. Het enige wat hier ook gebeurt is dat de fabrikanten de prijsverhogingen via de accijns proberen te dempen.

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
        
Word lid