Bijna een kwart miljoen rokers houdt het niet-roken nog steeds vol Ex-rokers verklaren hun succes vooral door de accijnsverhoging op tabak begin dit jaar.

Den Haag, 23 december 2004 – Van de ruim 1 miljoen rokers die rond 1 januari 2004 stopten met roken houden nog 239.000 mensen het vol.

Volgens een eerdere peiling van TNS NIPO deden ruim 1 miljoen rokers (1.008.000) begin 2004 een poging om van het roken af te komen. Dit was een ongekend hoog aantal. Dit werd verklaard door de bijzondere combinatie van de aangekondigde accijnsverhoging van sigaretten (die per 1 februari zou ingaan), het rookverbod op de werkplek en in de treinen per 1 januari en de intensieve stopcampagne van STIVORO 'Nederland Start Met Stoppen'.

TNS NIPO ondervroeg in maart dezelfde groep rokers voor de tweede keer. Hieruit bleek dat van de stoppogingen 35% (ofwel ruim 350.000) nog steeds succesvol was. Nu is er in december 2004 weer een peiling verricht onder dezelfde mensen. Hieruit blijkt dat 24% nog steeds rookvrij is. Dit komt neer op een daling van het aantal rokers met 239.000.

Aan de nieuwe ex-rokers is ook gevraagd wat de belangrijkste aanleiding was om te stoppen met roken. Verreweg het vaakst werd genoemd "omdat de sigaretten / shag duurder werden" (32%). Verder: 19% stopte op advies van de dokter, 18% om een voorbeeld te stellen voor kinderen en 16% omdat men sterk het gevoel had "dat de Nederlandse samenleving het roken steeds meer afkeurt". Op 1 februari steeg de accijns met gemiddeld 55 cent. De tabaksfabrikanten voerden daar bovenop nog een prijsverhoging van 25 cent door.

Het werkelijke aantal stoppers kan nog veel hoger liggen. TNS NIPO hanteert een behoudende berekeningsmethode. Alle mensen die niet reageren op de vragen worden meegerekend als rokers (mislukte stoppers). In werkelijkheid is niet bekend hoe het ze echt is vergaan. Als TNS NIPO ze buiten beschouwing zou laten zou het succespercentage zelfs op 32% uitkomen.

Deze nieuwe peiling van het TNS NIPO komt overeen met cijfers uit het 'continue onderzoek rookgewoonten volwassenen' dat TNS NIPO ook in opdracht van STIVORO uitvoert. Hieruit is gebleken dat het percentage rokers in de Nederlandse bevolking is gedaald van 30% in 2003 naar 28% in 2004 (cijfers van de 1 e 3 kwartalen van 2004). Dit zou betekenen dat er in eind 2004 nog rond de 3.700.000 mensen roken.

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
sm fb32      sm is32      sm tw32      sm li32
Word lid