Morgen 12 oktober zal Clean Air Nederland een meldpunt openen waar mensen hun klacht over roken op de werkplek kunnen melden. De belangenvereniging zal de klachten bundelen en aanbieden aan de VWA die naleving van de Tabakswet controleert. Zodat de eerste sigaret die morgen op de werkplek gerookt wordt ook de laatste zal zijn! Het meldpunt blijft bestaan tot 26 oktober.

Aanleiding voor instellen van dit meldpunt is de oproep van de tabakslobby, Rokersbelangen en Forces om dinsdag a.s. om 12.00 uur een sigaret op te steken op de werkplek als protest tegen alle maatregelen om rookoverlast te beperken.

Deze oproep plaatst de meeste, goedwillende, rokers in een heel slecht daglicht. Zij krijgen het dinsdag moeilijk op hun werk, als die enkeling toch een sigaretje op gaat steken om 12.00 uur, en zo alle rokers als een asociaal clubje neerzet. Wat ze niet zijn!

Zelden is een nieuwe wet zo goed nageleefd als de wet voor een rookvrije werkplek. Nagenoeg iedereen is er blij mee, rokers en niet rokers, getuige ook het minimale aantal klachten dat de VWA krijgt over roken op de werkplek. Laten we dit alsjeblieft zo houden.

Clean Air Nederland roept iedereen op die vandaag last heeft van roken op de werkplek om dat te melden op onze website www.cleanairnederland.nl . Wij zullen alle reacties bundelen en als klacht indienen bij de VWA. Wij zullen de druk op de ketel blijven houden, en er zo voor zorgen dat de eerste sigaret die vandaag opgestoken wordt op het werk ook de laatste zal zijn!!

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
sm fb32      sm is32      sm tw32      sm li32
Word lid