Vanmiddag presenteert Koninklijke Horeca Nederland haar stappenplan om te komen tot een rookvrije horeca aan de Minister van VWS. Clean Air Nederland, de belangenvereniging voor een rookvrije horeca, doet een dringend beroep op de Minister om af te zien van zijn voornemen om het akkoord met KHN over dit stappenplan vandaag te tekenen.

Het stappenplan van KHN is vrijblijvend, vaag en leidt niet tot een volledig rookvrije horeca: elke ondernemer krijgt zelf de keus of zijn onderneming rookvrij wordt; er wordt gesproken over "rookvrije zones" zonder dat duidelijk is wat een rookvrije zone eigenlijk is; er worden streefcijfers genoemd maar geen sancties als de cijfers niet gehaald worden.

Hoogervorst heeft meermalen aangegeven alleen akkoord te zullen gaan met een stappenplan dat een volledig rookvrije horeca tot doel heeft. Ondertekening van dit stappenplan betekent dat ruim 500.000 werknemers in Nederland nog jarenlang uitgezonderd worden van het recht op een rookvrije en dus gezonde werkplek.

Clean Air Nederland vindt dit niet tolerabel, en zal alle middelen inzetten om deze werknemers wel het recht op een rookvrije werkplek te gunnen. De vereniging zal het recht op een rookvrije werkplek voor horeca-werknemers bij de rechter laten toetsen. Daarnaast worden bestaande campagnes voor rookvrije sportkantines en restaurants geïntensiveerd.

Uit recente onderzoeken blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders voor een rookvrije horeca is. 80% van de bezoekers van pannenkoekenrestaurants, 70% van de bezoekers van sportkantines, 70% van de bezoekers van schouwburgen willen bij voorkeur in een rookvrije omgeving vertoeven (Bron: 2003, Stivoro en Clean Air Nederland).

Een ruime meerderheid van de bezoekers zou een rookvrije horeca verwelkomen. Daar KHN niet haar verantwoordelijkheid neemt om een gezonde omgeving voor zowel werknemers als bezoekers te bieden, dient volgens Clean Air Nederland de overheid in te grijpen en tot wetgeving over te gaan.

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
sm fb32      sm is32      sm tw32      sm li32
Word lid