meldpunt
word lid

De arbitragezaak duurt al jaren, zie ons eerdere artikel, en deze week haalde Australië opnieuw een overwinning binnen in de zaak die was aangespannen door diverse landen, met als argument dat de wetgeving in Australië over neutrale sigarettenpakjes met afschrikwekkende afbeeldingen erop inbreuk maakte op de handelsakkoorden met deze landen.

Het arbitragehof van de Wereld Handels Organisatie (WTO) oordeelde dat de klagende landen niet overtuigend argumenteerden dat Australië zijn handelsverplichtingen niet nakwam. De landen erkenden dat roken schadelijk is, maar hun argument dat de wetgeving het roken niet ontmoedigt en de handel meer nadeel berokkende dan de volksgezondheid er voordeel van had, werd door de leden van het arbitragehof van tafel geveegd.

De landen die Australië aanklaagden zijn: Oekraïne, Cuba, de Dominicaanse Republiek, Honduras en Indonesië. Oekraïne bleek zich na de eerdere uitspraak in 2015 teruggetrokken uit de arbitragezaak, maar Honduras heeft al laten weten in hoger beroep te gaan.

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
sm fb32      sm is32      sm tw32      sm li32
Word lid