In het jubileumjaar 2024 hebben we een volle agenda voor de Algemene Ledenvergadering (ALV), daarom is deze vergadering verdeeld over twee bijeenkomsten. In de eerste (online) bijeenkomst zijn wijzigingen in de organisatie ter stemming gekomen. De tweede bijeenkomst is in Antropia voorafgaand aan de jubileumviering op 25 mei, hierin worden de normale jaarlijkse agendapunten behandeld. Na deze ALV is er een gezamenlijke lunch. Meer informatie over het dagprogramma vindt u onder Jubileum.

ALV - 29 april
Datum: Maandag 29 april 2024
Tijd: 19.30 — 20.30 uur
Locatie: Online
Agenda: Download Agenda

 

ALV - 25 mei
Datum: Zaterdag 25 mei 2024
Tijd: 11.30 — 13.00 uur
Locatie: Antropia Driebergen/Zeist
Agenda: Download Agenda

 

Aanmelden jubileumviering 25 mei

De vergaderstukken voor de ALV kunt u vanaf 10 dagen voor de vergadering vinden in het ledendeel.

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
        
Word lid