Over ons

 1. Doel
 2. Strategie
 3. Meldpunt
 4. Historie
 5. Vereniging

       

 1. Leden
 2. Beleid
 3. Prioriteiten
 4. Resultaten
 5. Rookvrije Generatie

 


1. Doel

Clean Air Nederland streeft naar een rookvrije samenleving waarin niemand lijdt of overlijdt door nicotineverslaving of roken. Daarbij willen wij alle overlast en schadelijke gevolgen van (mee)roken terugdringen, de misleidende rookcultuur afbreken en roken denormaliseren zodat kinderen niet meer gaan roken.

Met roken bedoelen we het gebruik van zowel tabaksproducten (sigaretten, shag, sigaren, waterpijp, shisha, pruimtabak, enzovoort) als nicotineproducten (dampen, vapen, snus, enzovoort).

2. Strategie

Clean Air Nederland wil een brugfunctie vervullen tussen alle burgers (rokers en niet-rokers) en organisaties op het gebied van tabaksgebruik en nicotineverslaving. We signaleren en agenderen problemen die hierdoor ontstaan, en initiëren en stimuleren publieke discussies, campagnes en rechtszaken om de betrokken organisaties te beïnvloeden en op deze manier oplossingen te vinden.

Als belangenorganisatie zijn we voornamelijk bezig op maatschappelijk en politiek gebied, voor individuele hulp aan verslaafde rokers hebben we geen kennis en capaciteit.

3. Meldpunt

Clean Air Nederland staat midden in de samenleving, als belangenorganisatie luisteren we goed naar de wensen van onze leden en achterban en leggen de prioriteiten daar waar we de meeste meldingen over krijgen. Via Meldpunt registreren we alle klachten, vragen en opmerkingen, maar ook complimenten over bijvoorbeeld rookvrij initiatieven. Veel voorkomende meldingen kunnen aanleiding zijn voor nieuwe projecten of aanpassing van bestaande projecten.

Meldingen over strafbare feiten of onrechtvaardige situaties kunnen wij (anoniem) doorsturen naar de (overheids)instanties die zorgen voor controle en handhaving. Meldingen over houtrook of andere zaken waar wij minder kennis en capaciteit voor hebben sturen wij door naar partners.

4. Historie

Clean Air Nederland is begin 1970 gestart als belangengroep voor niet-rokers en iedereen die (mee)roken hinderlijk vindt. Op 1 april 1974 was de notariële oprichting van de huidige vereniging: Nederlandse Nietrokersvereniging CAN (Club Actieve Nietrokers).

In de jaren 60/70 is in Amerika de antirookbeweging Clean Air Now ontstaan, deze naam is in Nederland ook enige jaren door ons gebruikt en vervolgens omgevormd tot Clean Air Nederland. Vanaf circa 2000 gebruiken we enkel de naam Clean Air Nederland, met deze naam zijn we bekend bij het grote publiek en in de media en politiek Den Haag.

5. Vereniging

Clean Air Nederland is een vereniging met statuten, leden en een bestuur. Het huidige bestuur bestaat uit: T. Voeten (bestuursvoorzitter), I. Bourguignon en K. Veerman. De vereniging is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer: 40215431.

In de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) vindt besluitvorming en verantwoording van het beleid plaats. Naast bestuur zijn er redacties (D. van den Berg, R. de Jong) voor het periodieke blad en de website, een persvoorlichter, projectleiders voor diverse dossiers en een groep actieve leden die zich regelmatig inzet voor campagnes. Communicatie naar leden en achterban loopt via het periodieke ledenblad Opgelucht, de website, brieven/mailings, WhatsApp-groepen en sociale media.

Clean Air Nederland is een landelijke organisatie. Overleg, vergaderingen en (voorbereidende) activiteiten vinden veelal online plaats. U kunt ons direct bereiken via Meldpunt, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch 010-32 000 23 of 06-300 822 64.

6. Leden

De activiteiten van Clean Air Nederland worden voor zover mogelijk uitgevoerd door onbetaalde vrijwilligers, veelal leden die werken vanuit persoonlijke of maatschappelijke betrokkenheid. Niemand binnen de vereniging en bestuur ontvangt salaris of een vergoeding voor werkzaamheden, enkel (noodzakelijk) gemaakte kosten worden terugbetaald (reis- en vergaderkosten, kantoorartikelen). Deze werkwijze hanteren we al vanaf de oprichting in 1974.

Iedereen kan lid worden van onze vereniging. Wilt u actief meedenken, meepraten en meedoen, dan bent u van harte welkom. Voor specifieke onderwerpen als 'Rookvrij openbaar vervoer', 'Rookoverlast buren' of 'Rookvrije ziekenhuizen' kunt u zich aansluiten bij bestaande werkgroepen of een nieuwe werkgroep oprichten. Wilt u meehelpen op een specifiek gebied als teksten, website, foto's, sociale media, dan bent u ook van harte welkom.

7. Beleid

Conform de statuten is er jaarlijks een Algemene Ledenvergadering (ALV) waarvoor alle leden een uitnodiging ontvangen. In deze vergadering wordt inhoudelijk en financieel verslag gedaan van alle activiteiten en resultaten van het afgelopen boekjaar (1 januari tot en met 31 december). Daarnaast worden de ontwikkelingen en prioriteiten voor het lopende jaar besproken en het prioriteitenoverzicht (zie 8. Prioriteiten) zonodig aangepast.

De onderwerpen/activiteiten van het nieuwe lopende jaar zijn veelal de eerste 2 of 3 onderwerpen van het prioriteitenoverzicht, echter een substantieel deel van de tijd gaat zitten in het volgen van en reageren op nieuwe gebeurtenissen en onverwachte ontwikkelingen en alle activiteiten die daar een direct gevolg van zijn.

In 2019 en 2020 zijn wij bezig geweest met procedures rondom het verbod rookruimtes in de horeca en alle meldingen van rookoverlast door buren. Vanaf 2021 ligt de nadruk op rookvrij wonen en rookvrije terrassen. Door cornona is de campagne "Rookvrije terrassen" aangepast en naar achteren geschoven. De campagne "Rookvrij uit" gericht op rookvrije festivals en evenementen is in verband met corona ook naar later verschoven.

8. Prioriteiten

Overzicht aandachtsgebieden in volgorde van prioriteit. Dit overzicht wordt jaarlijks geactualiseerd:

 1. Rookoverlast door buren of nabij wonende rokers
 2. (Horeca-)terrassen en uitgaansgebieden
 3. Festivals, openluchtconcerten en -evenementen
 4. Tabaksreclame/roken in films, series en media
 5. Verpleeg- en opvanghuizen, klinieken en inrichtingen
 6. Verkoop tabak- en nicotineproducten in supermarkten
 7. Openbaar vervoer: NS-perrons, busstations en bushaltes
 8. Ingangen ziekenhuizen en publieke gebouwen
 9. Voetbalstadions, sport- en pretparken
 10. Begraafplaatsen

9. Resultaten

Sinds april 1974 voeren we acties voor een rookvrije samenleving. Dit is er tot nu toe bereikt:

1 augustus 1978
1 januari 1990
1 november 1995
1 januari 2004
1 juli 2008
10 oktober 2014
27 september 2019  
1 januari 2021
1 januari 2022
1 januari 2022
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:  
Rookverbod in de schoolklas
Rookvrije openbare gebouwen
Rookvrije vliegtuigen
Rookvrije werkplek, met uitzondering van de horeca
Rookvrije horeca, vanaf 6 juli 2011 een uitzondering voor kleine kroegen
Rookvrije horeca, uitgezonderd rookruimte
Verbod rookruimtes horeca, handhaving per 1 april 2020
Verbod rookruimtes overheid
Verbod rookruimtes alle overige organisaties
Verbod sigarettenautomaten

In 2023 stopt de online verkoop van tabak.
In 2024 stopt de verkoop van tabak in circa 6400 supermarkten.

10. Rookvrije Generatie

Clean Air Nederland is één van de initiatiefnemers van de Rookvrije Generatie en het netwerk Nederland Rookvrij. Dit netwerk is een samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties die het doel een rookvrije samenleving steunen. In de periode vanaf 2012 tot heden is het aantal participerende organisaties gegroeid van een tiental tot inmiddels meer dan 200.

Meldpunt
Word lid
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 / 06-30082264
sm fb32    sm is32    sm tw32    sm li32
Rookvrij wonen