organisatie 400Clean Air Nederland streeft naar een rookvrij Nederland. Een samenleving zonder nicotineverslaving, zonder ziekte en vroegtijdige sterfte door (mee)roken, en zonder alle persoonlijke en maatschappelijke overlast en kosten. We willen de misleidende rookcultuur afbreken en roken denormaliseren zodat kinderen niet meer gaan roken. Met roken bedoelen we het gebruik van alle nicotineproducten (sigaretten, shag, sigaren, waterpijp, shisha, pruimtabak, dampen, vapen, snus, enzovoort).

Clean Air Nederland staat midden in de samenleving, als belangenorganisatie luisteren we goed naar de wensen van onze leden en achterban en leggen de prioriteiten daar waar we de meeste meldingen over krijgen. Via Meldpunt registreren we alle klachten, vragen en opmerkingen, maar ook complimenten over bijvoorbeeld rookvrij initiatieven. Veel voorkomende meldingen kunnen aanleiding zijn voor nieuwe projecten of aanpassing van bestaande projecten.

Clean Air Nederland wil een brugfunctie vervullen tussen alle burgers (rokers en niet-rokers) en organisaties op het gebied van tabaksgebruik en nicotineverslaving. We signaleren en agenderen problemen die hierdoor ontstaan, en initiëren en stimuleren publieke discussies, campagnes en rechtszaken om de betrokken organisaties te beïnvloeden en op deze manier oplossingen te vinden.

Als belangenorganisatie zijn we voornamelijk bezig op maatschappelijk en politiek gebied, voor individuele hulp aan verslaafde rokers hebben we onvoldoende kennis en capaciteit.

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
        
Word lid