meldpunt
word lid

De rookvrije zone in Rotterdam op het gezamenlijke terrein van het Erasmus MC, de Hogeschool, het Museumpark en het Erasmiaans Gymnasium is een succes.

Dat blijkt uit de resultaten van de pilot, die nu na een jaar is afgerond. Het aantal rookincidenten in de zone is algemeen afgenomen met 45%.

Bij het Erasmus MC is de daling het grootst: 48%. Bij de scholen was de daling 46%, Onder medewerkers van de instellingen was de daling 63% en onder patiënten 70%.
Opvallend is verder dat niet alle rokers meteen buiten de zone opstaken, dat percentage bleek flink lager dan verwacht.

In de rookvrije zone is roken niet verboden. Wel wordt aan bezoekers van de zone gevraagd mee te werken aan het rookvrij houden van het gebied. Met belijning, tegels, banieren en borden is aangegeven waar liever niet gerookt mag worden. In de eerste weken spraken toezichthouders rokers actief aan.

Een tweede rookvrije zone is ingericht op de Wilhelminapier na aanvraag van de wijkraad. Daar zijn nog geen cijfers van, deze bestaat nog geen jaar.

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
        
Word lid