In een onderzoek in Europese landen naar roken onder jongeren staan Nederlandse 15-jarigen op de 10de plaats. 19% Blijkt dagelijks te roken.

In landen als Duitsland en de Oekraïne die in de top van de ranglijst staan, roken 5% tot 10% meer jongeren. Griekenland en Zweden scoren laag met een percentage onder de 10%, hetgeen vergelijkbaar is met het roken onder de leeftijdsgenoten in de Verenigde Staten. Deze gegevens komen uit 'Health Behaviour in School-Aged Children' van de World Health Organisation waarin het rookgedrag is nagegaan van adolescenten uit 35 landen.

11-jarigen
In het onderzoek is ook gekeken naar het roken onder 11- en 13- jarigen. Het dagelijks roken onder de 11-jarige Nederlandse jeugd is met Zweden het laagst in Europa. Ook als wordt gekeken naar minimaal eens per week roken scoort de Nederlandse jeugd laag. Nederlandse jongeren beginnen gemiddeld tussen hun twaalfde en dertiende jaar met roken.

Ooit roken
Als wordt gekeken naar het percentage 15-jarige jongeren dat ooit een sigaret heeft uitgeprobeerd, neemt Nederland een 26e plaats in: van alle Nederlandse 15-jarigen geeft 57% aan ooit wel eens een sigaret te hebben gerookt. Bij de jeugd van 11 en 13 jaar is dat respectievelijk 11% en 37%. Ook hier scoort Nederland ten opzichte van de andere landen relatief laag.
Op 'ooit roken' scoort Nederland dus redelijk goed maar als de Nederlandse jongere eenmaal rookt, wordt in een snel tempo ook zeer regelmatig gerookt.

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
        
Word lid