De gemeente Dongen sloot zich vorig jaar juli aan bij de Rookvrije Generatie. Het gemeentebestuur wilde snel verdere stappen zetten. Die komen er nu.

De stappen die worden genomen zijn de uitkomst van een onderzoek naar de haalbaarheid van een rookvrije zone rondom de gebouwen van de gemeente.

Rondom de buitenterreinen van gemeentelijke gebouwen komt een rookverbod. In en rondom onbeheerde speeltuinen worden mensen met borden ervoor gewaarschuwd dat ze zich in een rookvrije zone bevinden. Daarnaast zal de gemeente bij maatschappelijke instellingen aandacht vragen voor de invoering van een algeheel rookverbod op de terreinen die zij gebruiken.

Het rookverbod wordt als eerste ingesteld bij het gemeentehuis, de Entree en de milieustraat. Na een half jaar wordt er geëvalueerd en als die evaluatie positief uitvalt, volgen de  Cammeleur, de Vennen en De Salamander. Voordat de rookvrije zone van kracht wordt, wordt eerst een zorgvuldig en uitgebreid stappenplan doorlopen.

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
        
Word lid