Rotterdam - Vandaag publiceert The Lancet, een van de meest vooraanstaande tijdschriften in de medische wereld, een artikel waarin het geen spaan heel laat van het ontmoedigingsbeleid ten aanzien van roken door de Nederlandse overheid. Ook de deze week bekend gemaakte handhavings- en nalevingscijfers van de nVWA met betrekking tot de rookvrije horeca wijzen niet op een verbetering. In bijna de helft van de bezochte caf‚s en discotheken kan nog steeds gerookt worden.

"Het is een schandaal dat Nederland in de internationale medische wereld zo te kijk wordt gezet", stelt Willem van den Oetelaar, woordvoerder van Clean Air Nederland. "Clean Air Nederland eist dat minister Schippers onmiddellijk maatregelen neemt om het rookverbod in de horeca met ingang van 2012 te handhaven".

Nederland te kijk gezet

In het artikel in The Lancet wordt met verbazing gereageerd op de voorgenomen maatregelen van de Nederlandse overheid ten aanzien van het ontmoedigen van tabaksgebruik:

  • versoepeling van het rookverbod
  • overheidscontrole op tabak uit handen geven
  • hulp om te stoppen met roken uit het verzekeringspakket halen

Het zijn allemaal voorbeelden die in strijd zijn met de Kaderovereenkomst van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie), waar ook Nederland zich sinds 2005 aan verbonden heeft. Volgens een studie van het ITC zijn in Nederland rokers het minst op de hoogte van de schadelijke gevolgen van roken en het inademen van tabaksrook van andere mensen. Dit zou voor de overheid juist reden moeten zijn om meer te investeren in maatregelen om roken en tabaksgebruik te ontmoedigen. The Lancet spreekt er schande van dat de Nederlandse overheid rokers aan hun lot overlaat.

Geen verbetering handhaving rookverbod

Naar aanleiding van de laatste cijfers over handhaving van het rookverbod constateert minister Schippers dat er geen verbetering zichtbaar is. In bijna de helft van alle cafés en discotheken in Nederland kan nog steeds gewoon worden gerookt. Clean Air Nederland eist dat minister Schippers veel hardere maatregelen neemt tegen het ontduiken van het rookverbod. De uitgedeelde boetes zijn slechts symbolisch. "Het verdubbelen van een symbolische boete is nog steeds een symbolische boete", vindt Van den Oetelaar. "Een café of een discotheek waar gerookt wordt, moet twee weken worden gesloten. Wij eisen dat minister Schippers onmiddellijk (dit soort) maatregelen gaat nemen om het rookverbod in de horeca met ingang van 2012 strenger te handhaven."

Bodemprocedure

De versoepeling van het rookverbod was voor Clean Air Nederland aanleiding om begin november via haar advocaat de Nederlandse Staat in een bodemprocedure te dagvaarden. Doel van deze procedure is dat het rookverbod in de horeca opnieuw zal gelden voor de gehele sector.

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
        
Word lid