Roken in auto met kind

De politieke partij Nieuw Sociaal Contract (NSC) heeft een motie aangekondigd voor een rookverbod in de buurt van kinderen met verschillende reacties hierop.

Politieke partij NSC heeft in de Tweede Kamer een motie aangekondigd voor een rookverbod in onder meer speeltuinen en pretparken en in auto's waar ook kinderen zitten. Volgens Daniëlle Jansen, die de motie heeft aangekondigd, zijn er voldoende redenen om roken zoveel mogelijk te beperken, vooral wanneer het gaat om de gezondheid van kinderen.

Fleur Agema van de PVV is echter van mening dat NSC met deze motie ongewenst 'achter de voordeur' van mensen komt. Ook Van der Plas vindt dat de motie zich te veel bemoeit met de persoonlijke levenssfeer van mensen en vreest dat de volgende stap een rookverbod thuis wordt. CDA ziet vooral meer in een accijnsverhoging om roken te ontmoedigen, zeker voor jongeren. Een luisteraar van NPO Radio 1 vindt het verbod betuttelend, en stelt dat het een privézaak is wat ouders wel en niet toestaan in de nabijheid van hun kinderen.

Nienke Boderie, hoofdonderzoeker publieke gezondheid van het Erasmus MC, is juist wel voor zo'n rookverbod. We moeten immers de periode tot de rookvrije generatie overbruggen met wetgeving. Daarnaast loopt Nederland achter vergeleken met andere landen in de regels rondom roken in het bijzijn van kinderen. Een nieuwe wet geeft duidelijkheid.

Károly Illy, directeur van het Longfonds, schrikt van de positie van Van der Plas en stelt dat we verslaafde mensen zoveel mogelijk moeten helpen om van hun verslaving af te komen. De motie is een goed signaal dat het niet normaal is om in het bijzijn van kinderen te roken.

Clean Air Nederland tot slot is van mening dat een rookverbod in nabijheid van kinderen gewenst is. Er is onvoldoende besef dat roken bij kinderen grote gezondheidsrisico's kan opleveren, er sterven meer jonge baby's en kinderen door rokende ouders dan door mishandeling door ouders. Handhaven van een rookverbod bij kinderen is natuurlijk lastig, maar belangrijker is het stellen van een duidelijke norm.

Update 30 januari 2024

De Tweede Kamer heeft op 30 januari 2024 de motie over een onderzoek naar de haalbaarheid van een breder rookverbod in de nabijheid van kinderen aangenomen.

Bronnen
Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
        
Word lid