Pak sigaretten met daarop de waarschuwende tekst Roken kan uw ongeboren kind doden

De prijs van een pakje sigaretten zal met meer dan twee euro fors stijgen naar 11,10 euro. Voor shag zal de prijs bijna 25 euro bedragen, tegenover 17 euro op dit moment.

Op 1 april zal de prijs van tabaksproducten dus aanzienlijk stijgen als gevolg van een accijnsverhoging. Hoogleraar tabaksontmoediging aan de Universiteit Maastricht, Marc Willemsen, is van mening dat deze prijsverhoging nog steeds te laag is.

De overheid heeft in de afgelopen twee jaar besloten om de accijnzen op tabaksproducten fors te verhogen, wat volgens Willemsen een opmerkelijke verschuiving is. Voorheen bemoeide de overheid zich nauwelijks met de tabaksprijzen, maar in 2018 is het Nationaal Preventieakkoord gesloten om het roken terug te dringen. Het doel is om tegen 2040 een rookvrije generatie te bereiken, waarbij het aantal volwassen rokers hooguit 5 procent zou moeten zijn.

Willemsen benadrukt het belang van prijsverhogingen als een krachtige stimulans om te stoppen met roken, maar hij waarschuwt ook dat de prijzen niet te hoog moeten worden, omdat dit rokers juist van de overheid kan vervreemden. Hij adviseert een jaarlijkse stijging van de tabaksprijzen met 10 procent boven de inflatie om roken financieel minder aantrekkelijk te maken. Hij wijst op het voorbeeld van Nieuw-Zeeland, waar regelmatige prijsstijgingen hebben geleid tot een aanzienlijke daling van het aantal rokers.

Willemsen pleit voor een consistent en langdurig beleid om roken te ontmoedigen, inclusief regelmatige accijnsverhogingen en ondersteunende maatregelen voor rokers die willen stoppen. Hij bekritiseert het gebrek aan ambitie in het Nationaal Preventieakkoord, waarbij hij benadrukt dat het doel van een rookvrije generatie tegen 2040 niet ver genoeg in de toekomst ligt. Hoewel de prijsverhogingen in Nederland leiden tot bezorgdheid over grensaankopen, benadrukt Willemsen dat matige prijsstijgingen een effectieve manier zijn om de vraag naar tabaksproducten te verminderen. Gezondheidsorganisaties, zoals Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en Longfonds, verwelkomen de prijsstijgingen als een belangrijke stap in de richting van een rookvrije samenleving en hopen dat dit rokers zal aanmoedigen om te stoppen of te minderen met roken.

Bronnen
Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
        
Word lid