Vrouw en man.

Wetenschappers hebben ontdekt waarom vrouwen een grotere neiging hebben om verslaafd te raken aan sigaretten dan mannen, ondanks dat er gemiddeld minder vrouwen roken.

Onderzoek heeft aangetoond dat vrouwen sneller verslaafd raken aan nicotine, zelfs bij lagere blootstelling aan dit verslavende bestanddeel van sigaretten. Sally Pauss, een onderzoeker aan de University of Kentucky College of Medicine in Lexington, benadrukte het belang van begrip over wat vrouwen vatbaarder maakt voor een nicotineverslaving.

Een opvallend verschil tussen mannen en vrouwen is hun productie van oestrogeen, een hormoon dat veel functies in het lichaam reguleert. Om dit verband te onderzoeken, hebben de onderzoekers gekeken naar genen die geactiveerd worden door oestrogeen, met name die genen die invloed hebben op de hersenen. Ze ontdekten dat een specifieke groep genen, genaamd olfactomedines, geactiveerd wordt door oestrogeen en betrokken is bij beloningscircuits en verslaving.

Door experimenten uit te voeren met menselijke baarmoedercellen en ratten, hebben de onderzoekers vastgesteld dat er een complexe interactie bestaat tussen oestrogeen, olfactomedines en nicotine. Ze ontdekten een feedbacklus waarbij oestrogeen olfactomedines activeert, die vervolgens worden onderdrukt door nicotine in delen van de hersenen die betrokken zijn bij beloning en verslaving. Met andere woorden, deze olfactomedines zouden mensen kunnen aanzetten tot het zoeken naar nicotine om de beloningscircuits te bevredigen.

Sally Pauss benadrukte het potentieel van deze ontdekking voor de ontwikkeling van medicijnen die specifiek gericht zijn op het blokkeren van het stimulerende effect van oestrogeen op het zoeken en consumeren van nicotine. Door deze medicijnen zouden vrouwen hopelijk een betere kans hebben om te stoppen met roken. De onderzoekers wezen er ook op dat deze kennis met name nuttig kan zijn voor vrouwen die orale anticonceptiva of hormoonvervangingstherapie gebruiken, aangezien het risico op het ontwikkelen van een nicotineverslaving bij deze groep mogelijk verhoogd is.

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
        
Word lid