Rookvrij Prijs

Al vanaf 1974 reiken we jaarlijks een prijs uit aan een persoon of organisatie die zich op een bijzondere manier heeft ingezet voor een rookvrije samenleving. In het begin gebruikten we de titel "Niet-roker van het jaar", nu spreken we van de Rookvrij Prijs. Voorstellen kunnen worden ingediend via Meldpunt, in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in het voorjaar wordt een keuze gemaakt uit de aangemelde kandidaten.

Clean Air Nederland vraagt vandaag aandacht voor rookvrije schoolpleinen. Dit doen zij tijdens het uitreiken van de prijs voor "Niet roker van het jaar 2011". Die eer valt te beurt aan de heer Johan Veenstra, rector van het Comenius College uit Hilversum. Hij heeft het goede voorbeeld al gegeven door een rookvrij schoolplein te realiseren.

Deze jaarlijkse prijs wordt uitgereikt in het kader van wereld-niet-roken-dag, op dinsdag 31 mei. Dan wordt wereldwijd aandacht besteed aan initiatieven om te voorkomen dat mensen gaan roken.

De prijs wordt uitgereikt door Lea Bouwmeester, Tweede Kamerlid voor de PVDA. Bouwmeester roept minister Schippers van VWS, die in januari van dit jaar heeft aangekondigd rookvrije schoolpleinen te willen realiseren, op om nu ook daadwerkelijk maatregelen te nemen om het roken op schoolpleinen voorgoed uit te bannen. Recent onderzoek van de Stichting Volksgezondheid en Roken (Stivoro) wijst uit dat 80 procent van de schoolpleinen in het voortgezet onderwijs niet rookvrij zijn (in 2008 was dit nog 67 procent). Deze situatie leidt tot steeds meer rokende kinderen.

Diverse onderwijsbonden steunen de vraag naar rookvrije schoolpleinen, zoals de Besturenraad, de Algemene Vereniging Schoolleiders, de Bond Katholiek Primair Onderwijs, de Bond Katholieke Beroeps- en Voortgezet Onderwijs, Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen en het CNV Onderwijs. Rookvrije schoolpleinen dragen sterk bij aan het voork¢men dat kinderen gaan roken, omdat ze geen voorbeelden van medeleerlingen kunnen volgen. Clean Air Nederland roept alle schoolbesturen van scholen in het voortgezet onderwijs op om mee te werken aan het op korte termijn realiseren van rookvrije schoolpleinen.

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
        
Word lid