Gebroken sigaret

In België vindt er een hevige discussie plaats: kan je als niet-roker extra vakantiedagen krijgen? Matthias Debruyckere, juridisch expert bij Liantis, werpt licht op de kwestie. 

Bij een Japans marketingbedrijf krijgen niet-rokende medewerkers voortaan zes jaarlijkse vakantiedagen meer dan hun rokende collega’s. Hoewel er geen wettelijke beperking is, benadrukt Debruyckere het belang van gelijkheid en het vermijden van discriminatie: "Op zich lijkt dit een eenvoudige vraag met als antwoord: nee, je mag geen onderscheid maken tussen rokers en niet-rokers en die laatste dus ook geen extra vakantiedagen toekennen." Toch erkent hij de complexiteit van de zaak: "In de praktijk zou dat wel eens een ingewikkelde zaak kunnen worden, want er valt voor beide kanten iets te zeggen."

Hij vertelt echter dat werkgevers beter kunnen investeren in beleid dat rokers motiveert om te stoppen en een gezondere levensstijl te omarmen: "Denk maar aan opleidingen rond de rookstop en infobrochures om hen te informeren over de gevaren van roken." Wat betreft roken op de werkvloer, legt Debruyckere uit dat werkgevers de modaliteiten van rookpauzes kunnen vaststellen, zoals duur, locatie en het inhalen van pauzes. Hij benadrukt dat het opzetten van duidelijke afspraken essentieel is om wrijving te voorkomen.

"Een werknemer kan geen bijkomende rookpauzes eisen, buiten de wettelijk vastgelegde en verplichte rustmomenten." Hij voegt toe: "We geloven vooral in het opzetten van een goed beleid waarin roken niet alleen ontmoedigd wordt, maar waar je ook actief werk maakt van een positieve gedragsverandering. Terwijl er geen expliciete wettelijke beperking is voor het toekennen van extra vakantiedagen aan niet-rokers ligt de nadruk dus op het vermijden van discriminatie en het stimuleren van gezondere levensstijlen.

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
        
Word lid