Rokende studenten voor de ingang van een universiteit.

Op de Roeterseilandcampus van de Universiteit van Amsterdam (UvA) blijft het rookverbod een voortdurende uitdaging, ondanks de inspanningen van de universiteit.

Hoewel er strenge regels zijn en ludieke borden zijn geplaatst om bewustwording te creëren, blijft handhaving een knelpunt. Marc de Jong, projectleider bij Facility Services, benadrukt het dilemma van handhaving: "Het is dweilen met de kraan open". Hij wijst op de hoge kosten van handhaving, zoals de inzet van rookcoaches gedurende negen weken per jaar, en de disproportionele verhouding tot de beoogde resultaten.

UvA-hoogleraar Gezondheidscommunicatie Bas van den Putte onderstreept het belang van handhaving voor gedragsverandering: "Alleen door voortdurende handhaving ontstaat na verloop van tijd vanzelf een nieuwe norm." Hij benadrukt ook de kracht van autoriteit bij het aanspreken van rokers op de campus: "Het is belangrijk dat rokers op de regels geattendeerd worden door iemand met autoriteit."

De resultaten van een enquête onder UvA-studenten en medewerkers tonen aan dat de meerderheid op de hoogte is van het rookverbod op de campus. Echter, er blijft enige onduidelijkheid over de exacte grenzen van de campus. Een uitzondering is gemaakt voor de Valckenierstraat om overlast voor buurtbewoners te verminderen, waarop De Jong positieve reacties van de gemeente meldt.

Ondanks deze inspanningen blijft het een uitdaging om het rookverbod op de campus van de UvA effectief te handhaven en een gedragsverandering te bewerkstelligen. De strijd tussen het stimuleren van bewustwording en het handhaven van regels blijft voortduren, waarbij de rol van autoriteit en consistente handhaving cruciaal blijken.

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
        
Word lid