Rookvrij Prijs

Al vanaf 1974 reiken we jaarlijks een prijs uit aan een persoon of organisatie die zich op een bijzondere manier heeft ingezet voor een rookvrije samenleving. In het begin gebruikten we de titel "Niet-roker van het jaar", nu spreken we van de Rookvrij Prijs. Voorstellen kunnen worden ingediend via Meldpunt, in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in het voorjaar wordt een keuze gemaakt uit de aangemelde kandidaten.

Carla Dik-Faber, 2e Kamerlid voor de ChristenUnie, is door Clean Air Nederland uitgeroepen tot "Niet-roker van het Jaar 2013".

Deze benoeming dankt Dik-Faber aan de door haar ingebrachte motie in februari van dit jaar voor het terugdraaien van de versoepeling van het rookverbod voor kleine cafés.

De motie werd destijds door de Tweede Kamer met een meerderheid van stemmen aangenomen. De prijs wordt vandaag (30 mei) om 17.00 uur door Clean Air Nederland aan Carla Dik-Faber uitgereikt in de Statenpassage in het complex van de Tweede Kamer. Rookvrije horeca in Nationaal Programma Preventie Vandaag (donderdag 30 mei) wordt in de Tweede Kamer gesproken over de agenda van het Nationaal Programma Preventie. Clean Air Nederland vindt dat de rookvrije horeca moet worden opgenomen in het Nationaal Programma Preventie met concrete maatregelen en een duidelijke doelstelling: minimaal 95% van alle kroegen houdt zich vanaf 2014 aan het rookverbod.

Hardere aanpak overtreding rookverbod horeca

Clean Air Nederland eist tevens per direct van staatssecretaris Van Rijn dat hij strenge maatregelen gaat nemen tegen overtredingen van het rookverbod in de horeca. Het (tijdelijk) sluiten van horecagelegenheden door het Openbaar Ministerie is een van de belangrijkste maatregelen die de staatssecretaris kan nemen. Handhaving is niet meer te realiseren door symbolische boetes of extra controles.

Vorige "Niet-rokers van het Jaar"

De prijs voor "Niet-roker van het Jaar" werd in 1974 voor het eerst uitgereikt. Anne Vondeling, destijds voorzitter van de Tweede Kamer, viel die eer te beurt. Andere bekende prijswinnaars waren Richard Krajicek, Bart Veldkamp, Ria Beckers, Jacques Wallage, Joke de Kruijf, Rob de Nijs, Ren‚ Mioch, Maartje van Weegen, Peter R. de Vries, Els Borst, Erica Terpstra, Gerard Spong, Ab Klink en de longartsen Wanda de Kanter en Pauline Dekker. De Niet-roker van het Jaar 2012 was de Tilburgse horecaondernemer Rob Michielsen.

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
        
Word lid