een rookruimte buiten bij een ziekenhuis
Beeld © Clean Air Nederland

72 procent van de ziekenhuizen is rookvrij, wat minder is dan vorig jaar. Dit terwijl de overheid streeft naar volledig rookvrije ziekenhuizen in 2025.

In het Nationaal Preventieakkoord van eind 2018 is te lezen dat geen verslaving zo dodelijk is als roken. Om deze reden 'gaan zorg en roken dan ook niet samen'. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) streeft daarom naar volledig rookvrije instellingen in 2025.

De NVZ houdt elk jaar bij hoeveel ziekenhuizen hieraan voldoen aan de hand van een peiling. Dit jaar bleek maar 72 procent van de ondervraagde ziekenhuizen, revalidatiecentra en specialistische centra volledig rookvrij te zijn. Dat terwijl vorig jaar nog 80 procent aangaf rookvrij te zijn. Daarbij moet worden vermeld dat dit jaar 5 instellingen meer op de peiling hadden gereageerd dan vorig jaar, toen er 91 van de in totaal 103 leden reageerden.

Volgens de NVZ is het volledig rookvrij worden vooral moeilijk op plekken waar patiënten langdurig verblijven. Ook voor instellingen die hun locatie delen met andere instellingen, is het rookvrije beleid lastiger. Daarnaast speelt mogelijke overlast voor de omwonenden ook mee, wat vaak in een rookplek buiten resulteert. Ook de handhaving is voor veel zorginstellingen moeilijk te regelen, aangezien roken volgens de wet niet verboden is. De NVZ geeft aan 'begrip te hebben voor de afwegingen die zorginstellingen hierin moeten maken'.

De meerderheid van de leden van de NVZ bieden begeleiding aan bij het stoppen met roken, door te verwijzen naar een rookstopcoach, rookstoppoli of huisarts. Op deze manier worden rokende patiënten gemotiveerd om te stoppen. Een rookvrije omgeving draagt immers bij aan sneller herstel en het voorkomen van ziekte.

Bronnen
Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
        
Word lid