Tabakspeciaalzaak Utrecht Twijnstraat

Utrecht wilde in 2023 een wildgroei van tabaksspeciaalwinkels voorkomen door met een ‘voorbereidingsbesluit’ de situatie in de stad tijdelijk planologisch te bevriezen.


Brief Gemeente Utrecht

Betreft: Voorbereidingsbesluit tabaksspeciaalwinkels

Vorig jaar juni hebben we een ‘voorbereidingsbesluit’ genomen in Utrecht om de situatie in onze stad tijdelijk planologisch te bevriezen en op die manier wildgroei van tabaksspeciaalwinkels te voorkomen. Dit besluit werd genomen in aanloop naar het landelijke verbod om per 01-07-2024 tabakswaren in supermarkten te verkopen. 

Het uitblijven van landelijke regelgeving om in het omgevingsplan het aantal tabaksspeciaalzaken lokaal te kunnen reguleren betekent helaas dat de houdbaarheid van ons voorbereidingsbesluit in het geding is. Voor meer informatie rondom onze lokale context en aanpak verwijs ik u graag naar deze raadsbrief.

Als gemeente(n) hebben we nog steeds geen bevoegdheid om het aantal verkooppunten van tabak te beperken, terwijl de markt nieuwe wegen vindt om de verkoop van tabak voort te zetten of zelfs uit te breiden. Zie ook het artikel van 13 maart in het NRC over financiële hulp van een grote tabaksproducent aan ondernemers voor aparte tabakswinkels.

Nieuwe beslissingen over het tabaksontmoedigingsbeleid worden aan een nieuw kabinet gelaten, maar we hebben dringend passende landelijke wet- en regelgeving nodig om op te kunnen treden in de lokale tabaksmarkt. Onze oproep is helder: versnel de afbouw van tabaksverkoop naar speciaalzaken. Het huidige kabinetsplan is om dit in 2032 te realiseren, maar dit kan en moet wat ons betreft véél sneller. Verder benadrukken we het belang van en leveren we ook input op snelle uitvoering van de motie Krul/Bikker over afstandscriteria voor verkooppunten, zodat we handvatten krijgen i.r.t. ruimtelijk beleid.

Het terugdringen van roken blijft een zeer urgent vraagstuk. We blijven ons volop inzetten om alle Utrechtse kinderen in 2035 rookvrij te laten opgroeien. Dit besluit werd genomen in aanloop naar het landelijke verbod om per 01-07-2024 tabakswaren in supermarkten te verkopen.
Het uitblijven van landelijke regelgeving om in het omgevingsplan het aantal tabaksspeciaalzaken lokaal te kunnen reguleren betekent helaas dat de houdbaarheid van ons besluit in het geding is. Voor meer informatie rondom onze lokale context en aanpak verwijs ik u graag naar nieuwe brief aan de gemeenteraad over Handhaving Voorbereidingsbesluit Tabakspeciaalzaken op internet.

Als gemeente(n) hebben we nog steeds geen bevoegdheid om het aantal verkooppunten van tabak te beperken, terwijl de markt nieuwe wegen vindt om de verkoop van tabak voort te zetten of zelfs uit te breiden. Nieuwe beslissingen over het tabaksontmoedigingsbeleid worden aan een nieuw kabinet gelaten, maar we hebben dringend passende landelijke wet- en regelgeving nodig om op te kunnen treden in de lokale tabaksmarkt.

Onze oproep is helder: Versnel de afbouw van tabaksverkoop naar speciaalzaken. Het huidige kabinetsplan is om dit in 2032 te realiseren, maar dit kan en moet wat ons betreft véél sneller. Verder benadrukken we het belang van en leveren we ook input op snelle uitvoering van de motie Krul/Bikker over afstandscriteria voor verkooppunten, zodat we handvatten krijgen i.r.t. ruimtelijk beleid. Het terugdringen van roken blijft een zeer urgent vraagstuk. We blijven ons volop inzetten om alle Utrechtse kinderen in 2035 rookvrij te laten opgroeien.

Bronnen
Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
        
Word lid