Uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) blijkt dat veel vormen van kanker vaker voorkomen bij mensen met lagere inkomens.

Dit wordt toegeschreven aan ongelijke verdeling van risicofactoren. Sommige vormen van kanker worden juist vaker gevonden bij hogere inkomensgroepen.

Mensen met een lagere sociaal-economische positie worden vaker getroffen door dodelijke vormen van kanker, zoals longkanker. Exacte cijfers hierover ontbreken nog, maar komen later in het onderzoek. Factoren zoals roken, gebrek aan lichaamsbeweging en overgewicht spelen hierbij een rol.

Aantal gevallen van longkanker per 100.000 Nederlandse mannen. Van links naar rechts laag inkomen naar hoog inkomen. Bron: Integraal Kankercentrum Nederland

Mensen met hogere inkomens nemen vaker deel aan HPV-vaccinatieprogramma's en bevolkingsonderzoeken gericht op vroegtijdige detectie van kanker. Echter, zij hebben een hoger alcoholgebruik, wat een risicofactor is.

Over het algemeen komt kanker iets vaker voor bij lagere inkomens, maar de verschillen met hogere inkomens zijn niet groot. Dit geldt voor zowel mannen als vrouwen.

Specifieke vormen van kanker laten echter grotere verschillen zien. Bijvoorbeeld, longkanker komt twee tot drie keer vaker voor bij mannen met lagere inkomens, die het meest roken. Daarentegen wordt huidkanker, waaronder melanomen, vaker gevonden bij hogere inkomens, mogelijk omdat zij sneller medische hulp zoeken en meer blootgesteld worden aan de zon.

Deze ongelijkheid in kankervormen wordt ook in andere EU-landen waargenomen. Het IKNL pleit voor overheidsinvesteringen in gezondheidsbeleid dat gezondheidsverschillen verkleint, met nadruk op preventie, en verhoging van bestaanszekerheid voor huishoudens met lage inkomens.

Bronnen
Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
        
Word lid